Валерій  Малина  Народне мистецтво Півдня України  Кам'яні хрести в Україні  Антиномії доктора культурології

Народився 15 червня 1940 р.

Освіта ―
Львівське вище військово-політичне училище, 1965 р.

Уральський (м.Свєрдловськ) державний університет ім. М.Горького (теорія та історія мистецтв), 1973 р.

Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка (романо-германські мови і література), 1975 р.

Після виходу, за власною заявою, з лав КПРС був демобілізований (1967 р.).

Тривалий час працював у Миколаївському обласному центрі народної творчости.

Член Національної Спілки художників України (1984 р.)

Творча спеціальність ― «Художня критика».

Кандидат мистецтвознавства

(«Народне мистецтво Півдня України», 1999 р.)

Доктор мистецтвознавства

(«Кам'яні хрести в Україні», 2009 р.)

Фундатор нового наукового напряму ― ставрологія.

Автор численних статей і впорядник каталогів з питань образотворчого й декоративно-прикладного мистецтв.

Коло наукових інтересів: ставрологія, культурологія, народне мистецтво і ритуал, художня естетика, педагогіка і психологія мистецтва, етнофольклорна практика.

Валерій Малина
Протягом останніх двадцяти років видав друком:

«Таланты Прибужья» (1988);

«Архітектоніка хрестокаменя» (2006);

«Кам’яні хрести в Україні та їх прообрази» (2006);

«Кам’яні хрести-розп’яття в Україні» (2006);

«Народне мистецтво Півдня України. Кінець ХІХ ― початок ХХ ст.:
На матеріалах Миколаївської, Одеської, Херсонської областей» (2006)

«Декоративне і прикладне мистецтво України.
Теорія. Історія. Контекст. Матеріали до спецкурсу» (2007);

«Естетика художньої творчости. Матеріали до спецкурсу» (2007);

«Етнографія і фольклористика. Матеріали до спецкурсу» (2007);

«Педагогіка мистецтв. Матеріалу до спецкурсу» (2007);

«Кам'яні хрести в Україні.
Онтологія. Типологія. Символіка. Функції» (2009);

«Антиномії доктора культурології.
Інтелектуальна автобіографія» (2011)


Розлогіше див. на


Контакти
54003, м. Миколаїв ― 3,
вул. Колодязна, 17, кв. 23

Тел.    +38(0512) 24-58-58
моб.    +38(096) 358-51-67
моб.    +38(068) 976-65-39
E-mail: vvmalina@yahoo.com

Розповсюджує видання ПП Артіль «Художній крам»,
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Серія МК № 9 від 07.08.2006 р.

Народне мистецтво Півдня України Антиномії доктора культурології Кам’яні хрести в Україні